äravool

äravool, 1. vee voolamine mööda maapinda (pindmine äravool) ja maa all (maa-alune ehk põhjavee äravool). Loodusliku äravoolu reguleerimiseks, s.o ajaliseks ümberjaotamiseks (jõe madalveeaegse vooluhulga suurendamiseks või suurvee ja selle põhjustatud üleujutuste vähendamiseks), rakendatakse  hüdrotehnilisi (veehoidla) ja agrotehnilisi võtteid. — 2. kindla ajavahemiku jooksul valgalalt jõkke, järve, merre või mujale voolanud vee hulk (näiteks km3/a). Äravoolu ja sama aja jooksul sadanud veehulga suhet nimetatakse äravooluteguriks, pinnaühikult ajaühiku jooksul äravoolanud veehulka äravoolu mooduliks.

EE 10, 1998