õigekirjutus

õigekirjutus, õigekiri, ortograafia, kirjalikus keeletarvituses tähtede, kirjavahemärkide ja sõnavahede kasutamise reeglite süsteem. Sõnade õigekirjutuskujud esitatakse õigekeelsus- ja õigekirjutussõnaraamatuis.

VE, 2006