õigus

õigus (ld ius), riigi kehtestatud või sanktsioneeritud üldkohustuslike käitumisnormide kogum, mille järgimine tagatakse riiklike mõjutusvahenditega. Õigus on riigi tahte vormikohane väljendus. Riigis kehtivat õigust nimetatakse objektiivseks õiguseks, selle alusel tekkivaid isikute õigusi subjektiivseks õiguseks.

VE, 2006