õigusemõistmine

õigusemõistmine, kohtu kui riigiorgani tegevus; seisneb kohtuistungil tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjade arutamises, läbivaatamises ning lahendamises ja õiguserikkujate suhtes riikliku sunni kohaldamises.

VE, 2006