õigusnorm

õigusnorm, riigi kehtestatud või sanktsioneeritud käitumiseeskiri (-mudel), mis on täitmiseks kohustuslik määramata arvule isikutele ega ammendu ühekordse käitumisaktiga. Õigusnormi struktuurielemendid on hüpotees, dispositsioon ja sanktsioon. Hü­potees esitab tingimused, mille olemasolu korral tuleb õigusnormist juhinduda. Dispositsioon määrab õigusnormiga reguleeritava ühiskondliku suhte osaliste käitumise, nende õigused ja kohustused. Sanktsioon esitab õigusnormi rikkumise tagajärjed (vastutuselevõtmine, karistuse määramine, tehingu tühistamine jms). Vaieldakse selle üle, kas sanktsioon on õigusnormi struktuurielement või iseseisev õigusnorm.

VE, 2006