õigusteadus

õigusteadus, jurisprudents, juura, kompleksteadus, mis käsitleb riiki ja õigust, nende tekkimist, arenemist ning toimet. Hõlmab üldteoreetilisi teadusi, üht õigusharu käsitlevaid teadusi ning mitme õigusharu, välisriikide ja rahvusvahelise õiguse probleeme käsitlevaid teadusi. Eesti tuntuimad õigusteadlased on Jüri Uluots, Artur-Tõeleid Kliimann, Ants Piip, Juhan Vaabel, Elmar Ilus, Abner Uustal, Ilmar Rebane jt.

VE, 2006