Õim, Haldur

Haldur Õim

Haldur Õim (22. I 1942 Helme vald), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1983, kinnitatud 1985), Eesti Teaduste Akadeemia liige (1994). Lõpetas 1965 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina (eriprogramm strukturaallingvistikas). Töötanud 1969. aastast Tartu Ülikoolis (1992–2007 üldkeeleteaduse korraline professor; 2007. aastast emeriitprofessor). Oli 1981–84 Helsingi ülikooli eesti keele lektor ja 1991–92 Koblenz-Landau ülikooli (Saksamaal) arvutuslingvistika külalisprofessor. Juhtinud tehisintellekti, infootsisüsteemi, arvutuslingvistika jmt töörühma. Osalenud 1994. aastast mitmes rahvusvahelises keeletehnoloogiaprojektis. Uurimusi teoreetilise ja arvutuslingvistika, semantika ning pragmaatika alalt. Toimetanud keeleteaduslikke raamatuid („Estonian in the changing world”, 1996; S. Tenjese „Semantika”, 2010).

Olnud Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse (1994–98, 2004–09) ning ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige. Kuulub Emakeele Seltsi, Eesti Rakenduslingvistika Ühingusse, Eesti keelenõukokku ja mitmesse rahvusvahelisse erialaliitu (Internationale Cognitive Linguistic Association, Deutsche Gesellschaft für Kognitive Linguistik, Association for Computational Linguistics).

Töid

  • Semantika (1974)
  • Towards a theory of linguistic pragmatics. – Journal of Pragmatics 1977, 1, 2
  • Inimene, keel ja arvuti ehk kompuuterlingvistika (1983)
  • Language understanding and problem solving: on the relationiship between computational linguistics and artificial intelligence. – Computational Linguistics. An International Handbook (1989)
  • Eesti keeleteadusliku mõtte areng XX sajandil. – Keel ja Kirjandus 2000, 7  
  • Eesti keele tehnoloogilised ressursid ja vahendid: arvutikorpused, arvutisõnastikud, keeletehnoloogiline tarkvara (2003, autoreid)
  • Estonian language technology – where do we stand?  – Languages in development (2003, koos E. Meistriga) 

Autasud

  • Valgetähe IV klassi teenetemärk (2001)
  • Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind (2005)

Kirjandus

  • Haldur Õimu teoste bibliograafia 1964–2001. Koostanud U. Talvik. – Tähendusepüüdja: pühendusteos professor Haldur Õimu 60. sünnipäevaks 22. jaanuaril 2002. Tartu, 2002

EE 14, 2000; muudetud 2011