Õispuu, Jaan

Jaan Õispuu (16. III 1955 Kuressaare), keeleteadlane, dr. phil. (1995). Lõpetas 1978 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Töötanud 1978–87 Eest NSV Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudis, 1987–2006 Tallinn Ülikoolis (1993. aastast läänemeresoome keelte professor) ning 2006. aastast Tallinna Õismäe Gümnaasiumis (arendusjuht). Uurinud karjala keele murdeid ja kontakte naaberkeeltega ning eesti keele kui võõrkeele õpetamise problemaatikat. Avaldanud õppekirjandust, koostanud ja tõlkinud eesti keelde soome-ugri rahvaste luulekogumikke („Kuum öö: soome-ugri rahvaste tänapäeva luulet”, koos A. Valtoniga, 2006; K. Sallamaa „Tiibklaveri kaanele kirjutatud loits”, 2009; V. Brendojev „Sa oled armas”, 2010). Kuulub ajakirja Linguistica Uralica toimetuskolleegiumi.

Töid

 • Djorža karjala tekstid (1990)
 • Karjala keelesaarte sõnamuutmissüsteem (1994)
 • Djorža karjala vormisõnastik (1995)
 • Справочник по эстонскому языку (1999)
 • Keelteoskus kui kultuuri osa (2001, koostaja) 
 • Oma Mua-lehden uudissanastoa vuosilta 1990–1997 I, II (2003)
 • Runoista romaaneihin: karjalaisuutta ja karjalankielistä kirjallisuutta Karjalassa (2006)
 • Pienen rahvahan suuri literatuuru: karjalankielizen liiriekan kiändämine eestikse. – Kiännä luojen – luo kiändäjen: luojan kiändämizen teorii da praktiekku (2009)  
 • Ökulite uurimused I. Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 12. klasside ainealaseid uurimistöid 2008–2010 (2010, koostaja ja toimetaja) 

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1985–2004 eesti keele kui võõrkeele ainenõukogu (Haridus- ja Teadusministeeriumi juures) liige
 • 1991–1997 ja 1999–2005 Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse liige
 • 1999–2007 Johannes Aaviku Seltsi aseesimees
 • 1994– soome keele ainenõukogu (Haridus- ja Teadusministeeriumi juures) liige
 • 2007– Johannes Aaviku Seltsi esimees
 • 2010– Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimehe kohusetäitja 

EE 14, 2000; muudetud 2011