Õisu

Halliste valla asulate skeem

Õisu, alevik Viljandi maakonnas Halliste vallas, Viljandist 22 km lõunas Abja-Paluoja tee ääres; 196 el (2011), 360 elanikku (2000).

Alevikus on raamatukogu.

Alevikust loodesse jääb Õisu järv (järve ääres on linnuvaatlustorn). Lähiümbruses on huviväärsed Õisu Põrguoruna tuntud Vidva (Õisu) oja orulõik, kus on ligi 8 m kõrgune liivakivipaljand (LK, seal olnud koopad hävisid 1960. aastail varingu tagajärjel). Õisu järv, Vidva jõe org ja alevikust 2 km kagus asuva ala moodustavad Õisu maastikukaitseala. Viimasesse jääb ka esinduslik Õisu mõisapark. Õisust 2 km kirdes paiknev Kalevipoja lugudega seostatud kivikülv.

Õisus on sündinud Märt Laarman.

Õisu põrguorg, liivakoopad

Õisu kivikülvi suurim rändrahn (2003)

Ajalugu

Õisu nime on esimest korda mainitud 1551. Õisu mõis (Euseküll) rajati 16. sajandil ja asus nüüdsest keskusest umbes 1 km kagus, nüüdsesse asukohta viidi mõisasüda pärast Põhjasõda. Õisu mõisas tegutses 1922 kuni 2005 toiduainetööstuse kool.

Õisu toiduainetetööstuse kool

Kool avati 1921, 1922 toodi Õissu (Õisu Piimaasjanduse Kool, hiljem Õisu Piimanduskooliks). 1930 rajati õppeotstarbeks Eesti moodsaima sisustusega meierei. 1944 muudeti Õisu Piimanduskool 3-aastase õppeajaga tehnikumiks, 1945 nimetati kool Õisu Zootehnikumiks, 1948 Õisu Loomakasvatustehnikumiks ja 1950 Õisu Tehnoloogiliseks Piimandustehnikumiks. 1922–57 õpetati koolis ainult piimandust (ajuti koos veisekasvatusega). 1957 hakati koolitama ka lihatööstuse tehnolooge. 1964 nimetati kool Õisu Toiduainetetööstuse Tehnikumiks, 1967 alustati õpetamist konservimise, 1968 kääritamissaaduste ning 1969 pagaritoodete tehnoloogia erialal. 1986 liideti tehnikum ja Õisu sovhoos Õisu sovhoostehnikumiks. 1990 eraldus tehnikum sovhoosist ja hakkas kandma Õisu Tehnikumi nime. 1994–97 kandis kool Õisu Põllumajandustehnikumi nime. 1937–44 tegutses Õisus moodsaima tehnikaga varustatud piimandusalane uurimis- ja teadustöö keskus Õisu Piimandusinstituut. 1944 muudeti see Veisekasvatuse ja Piimanduse Instituudiks (kaotati 1946). 1950. aastail tegutses Õisu meierei juures mikrobioloogialaboratoorium, kus pandi alus atsidofiilbaktermassi uurimisele ja tootmisele, 1963 viidi laboratoorium Vändrasse.

Õisu piimanduskooli õppemeierei (1922)

Õisu õppemeierei (1930)

Viljandi PTK Õisu tsehhi toodang (1965)

EE 12, 2003; muudetud 2013