ökoloogia

ökoloogia, organismide, populatsioonide ja koosluste ning keskkonnatingimuste vastastikuseid suhteid uuriv teadus.

VE, 2006