Öpik, Armin

Armin Aleksander Öpik (24. VI 1898 Kunda – 15. I 1983 Canberra, Austraalia), geoloog ja paleontoloog, Ernst, Oskar ja Paul Öpiku vend, dr. phil. nat. (1928), Austraalia Teaduste Akadeemia liige (1962). Kunda tolliametniku poeg. Lõpetas 1926 Tartu Ülikooli, oli 1930–44 sealsamas õppejõud (1928 sai eradotsendi õigused, 1935 erakorraliseks professoriks), oli geoloogiakabineti ja -muuseumi juhataja ning ühtlasi 1936–40 Eesti Loodusuurijate Seltsi abiesimees ja 1944 president, 1938–39 ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja. Läks 1944 Saksamaale, oli 1945–47 Balti ülikooli (Pinnebergis Hamburgi lähedal) professor. Emigreerus 1948 Austraaliasse, kus töötas 1948–65 riigi geoloogiateenistuses.

Uurimusi käsijalgsete, ostrakoodide ja trilobiitide kohta ning Kambriumi ja Ordoviitsiumi, sh Eesti fosforiidi geoloogia alalt.

Londoni Geoloogia Seltsi auliige (1938), Austraalia Geoloogia Seltsi auliige (1965). USA Rahvusliku Teaduste Akadeemia Charles Doolittle Walcotti medal 1962. 

Töid

  • Über Klitamboniten (1934)
  • Trilobiten aus Estland (1937)
  • Middle Cambrian agnostids: systematics and biostratigraphy (1979)

Kirjandus

  • Austraalia eestlased sõnas ja pildis. Sydney, 1969
  • J. H. Shergold, J. Roberts. Armin Alexander Öpik. Biographical notice and list of publications. – Alcheringa 1979, 1, pp 1–5
  • A. Rõõmusoks. Professor Armin Öpik ja tema osa Eesti aluspõhja kivististe ning geoloogia uurimisel. – Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII. Tallinn, 1989

EE 14, 2000; muudetud 2011