Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut

Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut (ÜPUI) on ühiskondlikel alustel tegutsev pedagoogika uurimise asutus, mis ühendab teadustööst huvitatud pedagooge; asutatud 1962 Aleksander Elango algatusel Tartu Riikliku Ülikooli pedagoogikakateedri juurde õpetajate teadusseminarina. 1964–72 nimetati seda pedagoogiliseks uurimiskursuseks; praegune nimi aastast 1972. ÜPUI-s tegutsevad didaktika, isiksuse arengu, emakeele didaktika, kooliajaloo ning psühhodiagnostika ja eripedagoogika rühmad, varem on pikemat aega tegutsenud matemaatika õpetamise metoodika rühm. Kõige enam on uuritud üldhariduskooli õppe- ja kasvatusprobleeme. ÜPUI teadlased osalevad Eesti üldhariduskoolide õppekavade koostamises ja hariduspoliitika kujundamises. Instituut korraldab suveseminare ja iga 3 aasta järel uurimistulemusi kajastavaid teaduskonverentse ning annab välja teaduskogumikke (1966 hakkas ilmuma „Nõukogude pedagoogika ja kool”, 1990. aastast kannab see nime „Eesti pedagoogika ja kool”, 2011. aastaks on ilmunud 59 kogumikku). 1972–89 oli ÜPUI direktor Heino Liimets, 1989–98 Heino Rannap, aastast 1998 on juhatuse esimees Hillar Põldoja

Kirjandus

  • ÜPUI. Nelikümmend aastat õpetajaid-uurijaid. – Eesti pedagoogika ja kool. [Koostanud V. Eksta.] Tallinn,  2001
  • I. Unt. Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut – probleemid ja lahendused. – Õpetajate Leht 1. IX, 2006  

EE 12, 2003; muudetud 2011