ühiskonnateadused

ühiskonnateadused, sotsiaalteadused, ühiskonna ja selle allsüsteemide toimimist ning arengut uurivad teadused – ajalugu, sotsioloogia, majandusteadus, politoloogia, demograafia, arheoloogia, etnograafia. Ühiskonnateadused hõlmavad ka humanitaarteadusi; ühiskonnateaduste ja loodusteaduste piiril paiknevad psühholoogia, inim-, sh majandusgeograafia jmt teadusharu.

EE 10, 1998; VE, 2006