ülang

ülang, murrangute vahel asetsev kerkinud maakooreosa; vertikaalamplituud mõnest meetrist mõne kilomeetrini. Ülangud võivad moodustada mäestikke (Harz, Schwarzwald) või nende osi (massiive).

VE, 2006