Ülenurme vald

Ülenurme valla üldandmed
Elanike arv (2010) 4881
Pindala 86,35 km2
Vallavanem Aivar Aleksejev
Maakond Tartumaa

Ülenurme vald, 2. järgu haldusüksus, ennistatud 1.XI 1990; asub Tartu maakonna keskosas, Tartust lõunas ja edelas. Keskus Ülenurme alevikus.

Ülenurme valla naaberomavalitsused on Tartumaal Haaslava, Kambja, Nõo ja Tartu vald ning põhjapool Tartu linn.

Ülenurme Põllumajandusmuuseum

Asustus ja rahvastik

Ülenurme vallas on 2 alevikku (Tõrvandi, Ülenurme) ja 12 küla.

Külad

Külitse, Laane, Lemmatsi, Lepiku, Läti, Reola,  Räni, Soinaste, Soosilla, Täsvere, Uhti, Õssu.

Mitu piirkonda on kujunenud tartlaste elamualaks.

Vaata Ülenurme valla elanike arv asulati.

Loodus

Paikneb Ugandi lavamaal. Valdav on põllustatud moreenitasandik, mis ulatub idas Aardla (Aardla järve botaanilis-ornitoloogiline kaitseala), lõunas Tatra ürgoruni. Kirdeosas piirneb vald Emajõega, läänes kulgeb piir piki Ilmatsalu jõge. Parkidest on looduskaitse all Ülenurme park (3,4 ha).

Ettevõtlus ja transport

Reola sild valmis 1931. aastal

Suuremad vallas tegutsevad ettevõtted on AS A. Le Coq Reola tootmisüksus (mahla ja mahlajookide tootmine), AS Poseidon Foods (kalatöötlemine), AS Respo Haagised (järelhaagiste tootmine) ja AS Rait (okaspuidust viimistlusmaterjali tootmine ja turustamine). Vallal on tihedad majandussidemed Tartuga.

Valda läbivad Tallinna–Tartu–VõruLuhamaa maantee, Jõhvi–Tartu–Valga maantee ja Tartu–Viljandi maantee ning raudteed Tartu–Valga ja Tartu–Orava raudtee. Tõrvandis asub Tartu lennuväli.

Riigimetsamaad haldab Tartumaa metskonna Tartu metsandik.

Haridus, kultuur ja tervishoid

Eesti Põllumajanduse Akadeemia Ülenurme õppe- ja katsemajandi peahoone

Ülenurmes on gümnaasium, Tõrvandis õpivad Ülenurme gümnaasiumi algklassid. Ülenurmes, Tõrvandis ja Lemmatsis on lasteaed. Ülenurmes on ka noortekeskus. Uhti külas on Reola kultuurimaja. Külitses, Tõrvandis ja Ülenurmes on raamatukogu.

Sportimise võimalused on Ülenurme gümnaasiumi spordisaalis ja Tõrvandi spordihoones.

Ülenurmes paikneb Eesti Põllumajandusmuuseum.

Tõrvandis on arstipunkt ja hambaravikabinet, Ülenurmes vanurite pansionaat. Perearsti teenust kasutatakse Tartus.

Ajalugu

Aastani 1950 oli suuresti samades piirides Ropka vald. Valla staatus ennistati (Ülenurme valla nime all) 1. XI 1990.

Loe täendavalt artikleid:

Ülenurme valla tuntud inimesi

Ülenurme vallast on pärit Anna Raudkats.

EE 12, 2003; muudetud 2011