Ülgase looduskaitseala

Ülgase kaitseala

Ülgase kaitseala, asub Jõelähtme v-s; 22 ha. Asutatud 1960 paekalda ja nahkhiirte (LK II) elupaikade kaitseks. Paekalda nõlva Ülgase kihistu liivakivisse 1920.–30. a-tel fosforiidi kaevandamisel rajatud kaevanduskäigud võtavad enda alla u. 750 m laiuse ja 250 m pikkuse ala. Käikude laius on kuni 4 m ja kõrgus 2 m, sissepääsuavasid 7. Käikudes talvituvad tõmmulendlane, veelendlane, tiigilendlane, põhja-nahkhiir ja suurkõrv.