ülivõrre

ülivõrre, superlatiiv, võrre, mis näitab, et omadust on suuremal määral kui ühelgi muul juhul. Eesti keeles väljendavad ülivõrret kõige + keskvõrre (kõige suurem) ja tunnused -im, -em (suurim, õnnelikem).

VE, 2006