1848.–49. aasta revolutsioonid

1848.–49. aasta revolutsioonid, Prantsusmaal, Saksamaal, Austrias ja Itaalias toimunud kodanlik-demokraatlikud revolutsioonid. Prantsusmaal kukutati 24. II 1848 monarhia ja loodi Teine vabariik. 23.–26. VI 1848 toimunud Pariisi tööliste ülestõus suruti maha. Saksamaal sundis revolutsioon Badenis, Hessen-Darmstadtis, Württembergis, Baieris ja Saksimaal kehtestama liberaalseid konstitutsioone. Preisis moodustati 18. III1848. aasta Märtsirevolutsiooni järel liberaalne valitsus. Sügisel suruti revolutsioon maha. Austrias kukutas 13. III 1848. aasta rahvaülestõus Metternichi režiimi. Uue ülestõusu 6.–31. X 1848 surus valitsusvägi maha. Ungaris algas ülestõus 15. III 1848 Pestis. Aprillis 1849 tõrjus Ungari Austria väe maalt välja. Ungari revolutsiooni lämmatas 1849. aasta suvel Vene vägi. Itaalias võideldi 1848–49 Austria ülemvõimu ja kohalike valitsejate vastu. 1849. aasta sügiseks surus Austria vägi ülestõusud maha.

VE, 2006