Aaloe, Ago

Ago Aaloe (17. IX 1927 Tallinn – 5. XII 1980 Tallinn), geoloog (litoloog ja meteoriitik), Otto Aloe poeg, Ülev Aaloe vend, geoloogiakandidaat (1955).

Lõpetas 1952 Tartu Riikliku Ülikooli, oli seejärel ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi teadur. Uurimusi Siluri stratigraafia ja litoloogia alalt. Eesti silmapaistvaimaid meteoriitikuid: uuris Kaali kraatreid, tõestas Ilumetsa kraatrite meteoriitse päritolu ja tegeles kraatrite kaitse küsimustega. Osales 1967–73 ja 1975 geoloogiarühma juhina Sihhote-Alini, Sobolevi ja Zamanšini meteoriidikraatrite uurimiseks korraldatud ekspeditsioonides.

ENSV riiklik preemia 1972.

Kirjandus

  • E. Kurik, Ü. Kestlane. Ago Aaloed mälestades. – Eesti Loodus, 1981, 3
  • R. Tiirmaa. Ago Aaloe (1927–1980). – Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VII. Tallinn, 1989
  • R. Tiirmaa. Ago Aaloe tööst meteoriitikas. – Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VII. Tallinn, 1989

EE 14, 2000