abieluvaraleping

abieluvaraleping, abikaasade kirjalik kokkulepe, millega määratakse kindlaks vastastikused varalised õigused ja kohustused, erinevalt seaduses sätestatud ühis- ja lahusvarasuhetest.

VE, 2006