abisõna

abisõna, partikkel, sõnaliikide rühm, kuhu kuuluvad kaassõnad ja sidesõnad.

VE, 2006