abrogatsioon

abrogatsioon, kaadamine, õigusakti kehtetuks tunnistamine.

VE, 2006