absoluutne õigus

absoluutne õigus, õigusteooria kohaselt subjektiivne õigus, näiteks omandi-, autori- ja leiutisõigus, mille puhul on kindlaks määratud ainult õigustatud subjekt ning kõik ülejäänud on kohustatud subjektid.

VE, 2006