absoluutne nullpunkt

absoluutne nullpunkt, madalaim mõeldav temperatuur; termodünaamilise temperatuuriskaala alguspunkt (–273,15 ºC).

VE, 2006