acquis communautaire

acquis communautaire [aki komünotä:r], ühenduste õigustik, Euroopa ühenduste liikmesriikide (s.o Euroopa Liidu liikmesriikide) ühiste õiguste ja kohustuste kogu; kokkulepitud ja teataval ajahetkel kehtivad põhimõtted ehk ühenduste õiguse hetkeseis.

VE, 2006