admiral (merendus)

admiral, (holl admiraal<ar amir al-bahr ´merevalitseja`; ingl Admiral, vn адмирал), sõj sõjalaevastiku või selle ühe osa juhataja, mereväe kõrgemaid auastmeid (mereväe auastmed), vastab teistes põhiväeliikides kindralile; tuntakse kontradmirali, viitseadmirali, laevastikuadmirali, suuradmirali jt auastmeid. Laeval, millel viibib admiral, heisatakse tema komandolipp (auastmelipp).

Nimetus pärineb araabia keelest, oli laevakaravani valitav juht. Euroopas (Veneetsias ja Genovas) võeti admirali nimetus kasutusele 12. sajandil. Purjelaevastike ajastul juhatas suurtes lahingutes põhijõude admiral, avangardi viitseadmiral (admirali asetäitja) ja arjergardi kontradmiral (alamadmiral). Mõnedes riikides (Venemaal, Hollandis, Rootsis jm) vastas purjelaevade ajastul kontradmiralile šautbenahti auaste (holl schout-bij-nachf 'öövalve'). Kuni 1864. aastani kasutati Briti Merejõududes (Royal Navy) admirali vanuse märkimiseks värve punane, valge ja sinine, alanevas järjekorras.1935–1940 vastas NSV Liidu sõjalaevastikus admiralile flagman. On kehtinud ka admirali kõrgemaid auastmeid: suuradmiral nt Saksamaal, kindraladmiral Venemaal, Saksamaal, laevastikuadmiral (Admiral of the Fleet).

Esimene naisadmiral oli Alene Duerk (s 1920), kes ülendati 1972 USA Laevastiku Õdede Korpuse admiraliks.

Eesti mereväes oli enne II maailmasõda kõrgeimaks auastmeks kontradmiral. Admirali auastmesse on ülendatud mereväe juhid kaugesõidukapten Johan Pitka (21. IX 1919 aseadmiral, auaste nimetati 1922. aastal ümber kontradmiraliks) ja Herman Alexander Eduard parun von Salza (24. II 1928 kontradmiraliks), kaugesõidukapten Tarmo Kõuts 19. VI1998 kontradmiraliks, 22. II 2002 viitseadmiraliks.

Eestist pärit admiralidest on tuntumad A. J. von Krusenstern, F. G. von Bellingshausen, Vene Balti laevastiku komandör Nikolai von Essen jt.

20. sajandi Eestist pärit admiralidest teenisid Punalaevastikus viitseadmiral (1. järgu flagman) Johannes (Ivan) Green, viitseadmiral Johan Ludri, kontradmiral (1. järgu flagman) August Rull, flotillikomandör Sergei Saks; USA-s on admirali auastmesse tõusnud kontradmiralid Edward Masso ja Ernst Sarepera.

Kirjandus

  • Jõgi, H. (koostaja). Eesti soost kindralid ja admiralid. Tallinn, 1999

MerLe, 1996; muudetud 2011 (R. Naber)