admiraliteet (ametkond)

admiraliteet (ingl admiralty, vn aдмиралтейство), kõrgeim merejõude juhtiv ametkond paljudes riikides (sh Suurbritannia, Holland, Prantsusmaa, Itaalia, Rootsi, Norra), koosneb mereväe ja merenduse valdkonna tippjuhtidest. Tema pädevusse kuulub eelkõige meresõjanduse, aga ka lootsinduse, hüdrograafia, merekoolide tegevuse, merekaubanduse ja -kalanduse korraldamine.

Suurbritannias loodi admiraliteet 18. sajandil, tollal nimetati seda Admiraliteedi Kolleegiumiks (Board of Admirality), see oli Esimese Merelordi (Lord High Admiral) tööorganiks. Liideti 1964 kaitseministeeriumiga.

Venemaal asutas esimese admiraliteedi 1718 Peeter I, selle etteotsa valiti president, kes allus tsaarile. 1802 läks admiraliteet Mereministeeriumi koosseisu, 1827 reorganiseeriti Admiraliteedi Nõukoguks; ametkond likvideeriti 1917.

Madalmaades korraldas 1574–1795 mereväe tegevust ja merendusega seonduvat viis admiraliteeti, suurimad neist olid Rotterdami ja Amsterdami admiraliteet, nende ülesanne oli sõjalaevade varustamine, kaubaveo ja laevaliikluse turvamine merel ja jõgedel, maksude kogumine ja hindade kontrollimine.

MerLe, 1996; muudetud 2011 (R. Naber)