aeg ja ruum

aeg ja ruum, filosoofias materiaalse reaalsuse eksisteerimise üldised vormid. Aeg väljendub sündmuste kestvuse, järjestuse ja põhjusliku tingituse kaudu. Ruum väljendub nähtuste ulatuvuse ja vastastikuse suhestatuse kaudu. Vaata ka relatiivsusteooria.

VE, 2006