aegumine

aegumine, seaduses ettenähtud tähtaja möödumine, millega kaasneb kindlate õiguste tekkimine, muutumine või lõppemine. Tsiviilõiguses on aegumisega tegemist siis, kui isik pole oma õigust määratud tähtajal kasutanud. Kriminaalõiguses välistab aegumine kriminaalvastutuse ja kohtuotsuse täideviimise.

VE, 2006