aeroioon

aeroioon, õhus sisalduv laenguga osake (elektron, ioon, aerosooliosake).

Aeroionisatsioon – aeroioonide tekitamine või tekkimine.

Aeroionisaator – aeroioonide tekitamise riist.

VE, 2006