afišš

afišš, müürileht, kuulutus, plakat (teatrietenduse, kontserdi vm kohta).

VE, 2006