agregaatolek

agregaatolek, aine olekuvorm, mille määrab molekulide soojusliikumise laad. Agregaatolekud on gaasiline, vedel ja tahke. Mõnikord loetakse omaette agregaatolekuks ka plasma olekut.

VE, 2006