agressioon

agressioon, ühe või mitme riigi kallaletung teisele riigile.

VE, 2006