aheraine

aheraine, kaevandatava maavara hulgas olevad tarbetud mineraalid või kivimid.

VE, 2006