Ahriman

Ahriman, vanapärsia Angramainju, muinasiraani usundis pimeduse, kurjuse ja mustusealge kehastus, valguseingli Spentamainju vastand.

VE, 2006