ainepunkt

ainepunkt, pedagoogikas kõrgkoolis õppetöö mahu ühik, millele vastab 40 tundi ehk üks õppenädal õppijapoolset tööd, mille hulka on arvestatud auditoorne ja iseseisev töö ning teadmiste kontroll. Eesti haridusstandardi järgi on õppeaasta maht 40 ainepunkti.

VE, 2006