ainetest

ainetest, pedagoogikas standardküsimuste või -ülesannete kogum, mis mõõdab ühes või mitmes õppeaines omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi.

VE, 2006