ajaarvamine

ajaarvamine, aastate järjestamine ja ajaloosündmuste dateerimine mingist sündmusest lähtudes, kronoloogia põhimõisteid. Meie aasta (kristlik) lähtub oletatavast Kristuse sünnist, juudi aasta legendaarsest maailma loomisest 3761 eKr, islami aasta Muḩammadi Mekast põgenemisest 16. VII 622.

VE, 2006