ajajärk

ajajärk, geoloogias ajastiku kunagine alajaotus, ajavahemik, mille kestel kujunesid ladejärku moodustavad kivimid. Ajajärgu kestus oli 2–10 miljonit aastat.

VE, 2006