ajaloo abiteadused

ajaloo abiteadused, ajaloouurimise metoodikat ja tehnikat käsitlevad ajalooteaduse erialad: ajalooline geograafia, allikaõpetus, arheograafia, arhiivindus, diplomaatika, genealoogia, heraldika, kronoloogia, metroloogia, numismaatika, paleograafia ja sfragistika. 

Kirjandus

T. Karjahärm. Ajaloolase käsiraamat (2004)

VE, 2006