ajalooline geoloogia

ajalooline geoloogia, geoloogia haru, Maa ja maakoore kui terviku arenemise ajalugu ning seaduspärasusi üldistav teadusharu. Paleontoloogia, stratigraafia, paleogeograafia, tektoonika jt geoloogia harude saavutate alusel selgitab ajalooline geoloogia geoloogiliste nähtuste vastastikuseid seoseid ja loob nende põhjal tervikliku ettekujutuse orgaanilise maailma arenemisest, füüsilis-geograafilises keskkonnas ja maakoore struktuuris toimunud muutustest, kivimite ja maavarade kujunemise tingimustest ning seaduspärasustest Maa vanimaist aegkondadest tänapäevani. 

VE, 2006; ENE 1, 1985