akademism

akademism, akadeemilist koolitraditsiooni dogmaatiliselt järgiv ainekäsitlus.

Kujutavas kunstis tekkis akademism 16.–17. sajandil seoses kunstiakadeemiate asutamisega. Omane oli antiik- ja renessansskunsti eeskujude matkimine ning idealiseeriv, teatraalne laad. Meelisžanrid olid mütoloogiline maal ja ajaloomaal.

VE, 2006