akadi keel

akadi keel, ka babüloonia-assüüria keel, semi keelte idarühma keel, kõneldi ja kirjutati (kiilkirja kasutades) Mesopotaamias III aastatuhande algusest umbes 4. sajandini eKr. Oli seal kirjakeelena kasutusel meie ajaarvamise alguseni.

EE 1, 1985