akantus

Akantus

akantus, ehitus- ja tarbekunstis akantuselehe stiliseering.

VE, 2006