akommodatsioon

Akommodatsioon

akommodatsioon, silma kohanemine eri kaugusel asuvate esemete teravaks nägemiseks.

VE, 2006