akrediteerimine

akrediteerimine, teise riiki diplomaatiliseks esindajaks volitamine.

VE, 2006