aktiivõpe

aktiivõpe, pedagoogikas õppijate aktiivne osalemine õppeprotsessis, kusjuures lahenduse leidmiseks liigendatakse ja jagatakse ideid ja arusaamu õppegrupi liikmete vahel.

VE, 2006