aktiveerimine

aktiveerimine, füüsikas 1. aatomituumade radioaktiivseks muutmine neid neutronite, gammakvantide või laetud tuumaosakestega kiiritades. – 2. lisandi manustamine luminofoori põhiainele.

VE, 2006