aktsent

aktsent, 1. rõhk. – 2. võõrapärane hääldusviis.

VE, 2006