akvatinta

Akvatinta

akvatinta, graafikatehnika ja -teos, sügavtrükimenetlus. Kasutatakse sageli koos teiste tehnikatega (nt ofort, kuivnõel).

VE, 2006